Botanische naam
De meest recente botanische naamgeving van de beschreven soort(en).