Handelsnaam
De in Nederland gebruikelijke handelsnaam. De namen zijn gebaseerd op de laatste uitgegeven norm NEN 1015 (1977), ‘Benamingen van handelshoutsoorten’, die niet meer wordt herzien. Indien er geen Nederlandse namen bekend zijn wordt een naam gebruikt uit de A.T.I.B.T. nomenclatuur of een naam gebruikt in het belangrijkste exportland, die geen naamsverwarring geeft met andere houtsoorten.