Handelsnaam i Soft-pine-groep
Botanische naam i Pinus banksiana
Pinus contorta
Pinus lambertiana
Pinus monticola
Pinus ponderosa
Andere namen i White pine, soft pine, jack pine, princess pine, Lodgepole pine, contorta pine, Sugar pine, idaho white pine, western white pine, ponderosa pine, British Columbia soft pine, western soft pine, California white pine
Algemene gegevens


Groeigebied i Westelijk deel van Verenigde Staten

Houtvademecum Nr i 198