Handelsnaam Decoratief triplex
Categorie Triplex
Houtsoorten Naaldhout; vuren, grenen, Oregon Pine, douglas
Loofhout: Okoumé, berken, beuken, meranti, populieren, mahonie, beuken.
Combinaties van loof-en naaldhout komen nog beperkt voor.
Algemene gegevens

Keurmerken waarmee plaatmateriaal leverbaar is i

Afmetingen Gangbaar tussen 3-40 mm, maximaal tot ca 50mm. Gangbaarste diktes; 3,4,9,10,12,15,18 en 19 mm.
Lengte: 1200, 1250, 1500, 2400, 2500, 3000 en 3600 mm.
Breedte: 1200, 1250 of 1500 mm.

Volumieke massa (range) i 400-850 kg/m³


Oppervlaktebehandeling  i
  • Geschuurd
  • Ongeschuurd
  • Gegroefd
  • Overlay

Kanten i
  • Recht
  • Messing
  • Groef

Lijming i PVAc (2c), UF, MUF, PF, RF, RPF.

Krimp- en zweleigenschappen i - Lengte: 0.015-0.025% per % houtvochtverandering.
- Breedte: 0.015-0.025% per % houtvochtverandering
- Dikte: 0.2-0.3% per % houtvochtverandering


Warmtegeleidingscoëfficient i 0.09-0.17 W/mK

Diffusieweerstandsgetal i nat: 50-90, droog 150-220

Europese brandklasse i D-s2, do (>400kg/m3, minimale dikte 9 mm)


Opmerking Specialiteiten; brandvertragend/geluidsisolerend/loopprofiel/betontriplex.

Literatuurverwijzing
  • Index plaatmaterialen. Indeling naar soort en type. Het houtblad, maart 2009. Pag. 19-29.