Handelsnaam i Muirapiranga
Botanische naam i Brosimum rubescens (= Brosimum paraense, Brosimum lanciferum)
Andere namen i Muirapiranga, amapa rana, pau rainha, falso pau brasil, conduru, satinwood, satiné, satiné rubané, siton paya, palo de sangre, ferolia
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- overige literatuuropgaven i 2

Duurzaamheid insecten i Hylotrupes D.
Anobium D.

Volumieke massa (range) i 900-1100 kg/m³

Krimpcoëfficient radiaal i   %
Krimpcoëfficient tangentiaal i   %
Vochtgehaltetraject  

Hardheid (Janka) - kops i 10500 N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 9000 N

Sterkteklasse i  
Kwaliteitsklasse  

E_modulus (test) i 14600 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i   N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i   N/mm²

Buigsterkte (test) i 136 N/mm²
Buigsterkte (rep) i   N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 71 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²